Biblia e carte sfântă 


Biblia e carte sfântă,e Dumnezeiesc Cuvânt.
Ea a fost descoperită pentru noi,prin Duhul Sfânt.
Mai deschide-o încă odată şi citeşte mai atent
Tot ce Domnul ne arată în Cuvânt,ân Testament.

Cor:
Ia Scriptura şi citeşte,şi te roagă şi priveşte
La Domnul Isus Christos.
Ca să afli mântuirea,pacea sfântă,fericirea,
(:Şi un loc în cerul glorios:)

Uite ce mărgăritare,ce comori,ce bogăţii,
Fără bani şi fără plată,ân Scripturi le poţi găsi.
Dragoste desăvârşită,izbăvirea din păcat,
Fericire negrăită Dumnezeu în dar ne-a dat.

Noi găsim în ea lumina care ochii ne-a deschis,
Şi sântem conduşi pe cale,de Cuvânt,spre Paradis.
Ea e sabia ce taie tot ce-i rău şi păcătos,
Dar şi untdelemn pe rana bietului neputincios.

Ea ne-mvaţă,ea ne spune ce e bine şi ce-i rău,
Căci în Biblie vorbeşte Tatăl nostru,Dumnezeu.
Cine-i înţelept,ia seama la a ei învăţături,
Şi se roagă,şi ascultă glasul sfintelor Scripturi.