Biblia, Cerească Carte 


Biblia, Cerească Carte, şi Dumnezeiescul sfat, 
Fiecăruia în parte, ne vorbeşte minunat.
Ea ne mustră, ea ne ceartă, şi ne mângâie mereu, 
Biblia, Cuvântul veşnic, vine de la Dumnezeu.

Cor:
Cuvântul vieţii e desăvârşit, 
Căci el de la Domnul, din cer a venit.
Citeşte-l într-una, căci el îţi va da, 
Odihnă şi pace în inima ta.

Noi în el găsim lumină, mântuirea prin Christos, 
Şi-i chemăm pe toţi să vină la Cuvântul glorios.
Cine n-a citit Scriptura, să-l chemaţi iubiţii mei, 
Să cunoască-nvăţătura şi făgăduinţa ei.

Numai cine îl citeşte, şi-nplineşte ce e scris, 
Viaţă veşnică primeşte cu Isus în Paradis.
Biblia condiţionează, şi ne cheamă la slujit, 
Numai cine Îl urmează pe Isus e mântuit.

Biblia ne-arată locul cel dorit sau nedorit, 
Sus în fericiri, sau focul, după cum te-ai pregătit.
Biblie, comoară sfântă, al iubirii caracter, 
Tu ne spui căci pocăinţa este drumul către cer.