Bărbatul să-şi iubească a lui soţie 


Bărbatul să-şi iubească a lui soţie, 
Soţia să asculte de bărbat.
Căci dragostea şi frica-n căsnicie
Formează un cămin adevărat.
Când unul oboseşte şi mai pică, 
Acelălalt să vină-ntr-ajutor, 
Căci dragostea ajută şi ridică, 
Iubire ni se cere, fraţilor.

Cor:
(:Iubirea mereu să-nflorească
În sufletul celor uniţi.
Căci numai iubirea cerească
Ne face să fim fericiţi:)

Cuvântul ne-nvaţă şi ne spune, 
Să asculte astăzi orişice bărbat:
Să ne purtăm cu multă-nţelepciune
Cu darurile care ni s-au dat.
Surorile de-asemeni să înveţe, 
Căci frica de bărbat, cum ni s-a spus, 
Aceasta este binecuvântarea
Prin care ne-a împodobit Isus.

Bărbatul este capul, cârmuirea, 
Dar fraţilor nicicând să nu uitaţi, 
Căci de la Domnul vine izbăvirea
Când amândoi în rugă Îl chemaţi.
Bărbatul şi femeia să trăiască, 
Acei ce astăzi s-au căsătorit, 
Călăuziţi de dragostea cerească, 
Aşa cum Dumnezeu a poruncit.