Balaam şi-a bătut măgăriţa 


Balaam şi-a bătut măgăriţa, 
Căci pe drum deseori s-a oprit.
"Nu mă bate!"- i-a zis întristată-
Măgăriţa cu el a vorbit.
"Te-aşucide pe loc, dobitoacă!
Pentru ce te abaţi, te fereşti?
De aceea îţi dau de mâncare, 
Să mă porţi, să mă duci, să-mi slujeşti!"

Cor:
Nu lovi asinul care ţi-a vorbit, 
Mai degrabă schimbă-ţi drumul tău greşit.
Nu-nvăţa pe alţii ca să facă rău, 
Spune numai ce-ţi va spune Dumnezeu.

"O, Balaame, ascultă, priveşte, 
Oare nu ţi-am slujit eu la fel?
Dar un înger mereu mă opreşte, 
Uită-te şi vorbeşte cu el."
Şi uimit a rămas ghicitorul, 
Dar din drumul lui nu s-a oprit, 
Şi din munţi a zărit jos, poporul
Care-n corturi stătea liniştit.

Atunci el şi-a rostit prorocia, 
Şi în loc de blestem, le-a lăsat
Roua sfântă ce udă câmpia, 
Căci aşa Dumnezeu l-a-nvăţat.
A rostit minunate cuvinte, 
A vorbit despre Domnul Isus, 
L-a văzut peste veacuri, 'nainte, 
Cel ce vine cu slavă de sus.

Dar un duh l-a învins:lăcomia.
Balaam a căzut în păcat.
Deşi el l-a văzut pe Mesia, 
În ispită n-a mai rezistat.
Pentru bani s-a vândut ca mişelul, 
Pe poporul străin l-a-nvăţat
Cum va fi biruit Israelul, 
Să-i atragă pe sfinţi în păcat.

Să asculte acum "balamiţii"
Care caută comori pe pământ:
Lăcomia de bani, de avere, 
Este goană mereu după vânt.
Măgăriţa şi astăzi vorbeşte;
Nu o bate, opreşte-te, stai, .
Mai degrabă tu te pocăieşte, 
Şi atunci vei ajunge în Rai.