Au gură, dar nu pot vorbi 


(Psalmul 115)

Au gură, dar nu pot vorbi.
Au ochi, dar ei nu pot privi.
Ai voştri idoli fabricaţi 
Ce stau pe ziduri atârnaţi.
Au nas, dar fără de miros, 
Au mâini, dar fără de folos.
Urechi, dar nu aud vre-un glas, 
Picioare, ânsă fără pas.

Cor:
Nu cere-ndurare la idolul care
E fără viaţă, e fără de grai.
Isus mântuieşte, căci Domnul trăieşte!
Prin El vom ajunge în ceruri, ân Rai.

Aceştia-s dumnezei turnaţi, 
La care voi vă închinaţi.
Le cereţi ajutor şi sfat, 
Dar fără nici un rezultat.
Căci lemnul care l-aţi cioplit
Şi foarte fin l-aţi lustruit, 
E idol mort, şi vă-nşelaţi
Atunci când lui vă închinaţi.

Isus e viu! de ce nu vrei
Să-L chemi să-ţi deie ajutor?
Să te ridice din necaz, 
Al nostru sfânt Mântuitor.
El vindecă durerea ta
Oricât ai fi de năcăjit.
El poate ajutor să-ţi dea, 
Sărmane suflet obosit.