Atunci pământul s-a cutremurat 


(Psalmul 18)

Atunci pământul s-a cutremurat, 
Din temelie el s-a zguduit.
Căci Dumnezeu în ceruri a tunat
Şi pe vrăjmaşii mei i-a risipit.
Pe-aripile de heruvim în zbor, 
El a venit să-mi deie ajutor.
Din apele ce m-au înconjurat, 
Cu mâna Lui din nou m-a ridicat.

Cor:
Eu strig:"Lăudat fie Domnul!"
Şi sânt izbăvit de toţi vrăjmaşii mei.
Căci El mă-ntăreşte şi mă însoţeşte, 
Şi sânt mai puternic, mai tare decât ei.

De-aceea astăzi eu mărturisesc, 
Pe Domnul meu din inimă-L iubesc.
Când El mă cheamă, grabnic îi răspund, 
Căci El e Stânca-n care mă ascund.
În strâmtorarea mea eu L-am chemat, 
Şi El m-a auzit şi m-a salvat
Din apele ce mă înconjurau, 
De oamenii ce-n jurul meu stăteau.

Pe înălţimi din nou m-a aşezat, 
Căci eu de glasul Lui am ascultat.
La luptă mâinile mi le-a deprins, 
Şi pe vrăjmaşi în lupte i-am învins.
Sub talpa mea şi sub piciorul meu, 
Îi voi strivi pe fii celui rău.
Să ştie toţi că Domnul m-a iubit
Şi din necazuri El m-a izbăvit.

Căci Domnul nimiceşte pe cei răi, 
Dar izbăveşte pe aleşii Săi.
Cuvântul Domnului e încercat, 
El este viu şi sfânt şi-adevărat.
Cu El chiar peste zidul întărit
Eu sar şi-l izbăvesc pe cel rănit.
Şi nu mă-ntorc până voi birui
Şi falca celui rău o voi zdrobi.

Aici e oglindirea Lui Isus
În psalmul care David l-a cântat.
Din moartea care-n groapă l-a adus, 
Părintele Ceresc L-a înviat.
Isus Christos pe Tatăl L-a iubit.
De-aceea Dumnezeu L-a sprijinit.
Trăiască Domnul!-David a cântat, 
Căci biruinţă-n luptă El ne-a dat.