Atuncea când se-ntoarce-un păcătos 


Atuncea când se-ntoarce-un păcătos
Din calea rea,şi vine la Christos,
Şi îngerii se bucură nespus
Că s-a întors un suflet la Isus.

Cor 1:
Toată slava fericirii,
Toţi se bucură cântând,
Căci un păcătos din lume
S-a întors acas'plângând.

Apostolul în ceruri i-a văzut
În hainele de in strălucitor,
Pe toţi aceia care au crezut
În Mielul care-a fost biruitor.

Cor 2:
Mii de îngeri,mii de stele,
Mii de oameni mântuiţi,
În lumina minunată
Ei sânt foarte fericiţi.

Ei au venit din marele necaz,
Căci prin credinţă toţi au biruit,
Purtând cununi din aur şi topaz,
Aşa cum Domnul ne-a făgăduit.

Cor 3:
În cereasca fericire
Noi cu îngerii vom sta,
Lângă Domnul,ân mărire,
Şi în veci îi vom cânta.

Acolo sus şi tu eşti aşteptat,
Mulţimi de îngeri cântă neâncetat,
Dar mai ales când te întorci şi vii,
Ei vor avea nespuse bucurii.

Cor 4:
Pentru mine,pentru tine,
Ceru-ntreg e-mpodobit
Cu lumină,cu splendoare,
Frumuseţi de negrăit.


Ştii tu căci lângă tine tăbărăsc
Mulţimi de îngeri care te păzesc.
Ei fac o slujbă pentru Dumnezeu,
Şi zi şi noapte stau în jurul tău.

Cor 5:
Nu te teme,căci vrăjmaşul
Nu te poate nimici,
Milioanele de îngeri
De cei răi te vor păzi.

E-atâta strălucire-n jurul tău,
Sânt slujitori din flăcări şi din vânt,
Dar mai presus de toţi e Dumnezeu,
E Tatăl,Fiul şi cu Duhul Sfânt.

Cor 6:
Căci mai mare şi mai tare
E Acel ce e cu noi,
Dumnezeu îl biruise
Pe vrăjmaşul în război.