Aţi primit voi Duhul Sfânt? 


Aţi primit voi Duhul Sfânt
Fraţilor, când aţi crezut?"
Marele apostol i-a-ntrebat
Pe aceia din Efes, care Domnul i-a ales
Şi cu Duhul Sfânt i-a botezat.

Cor:
Soarele curând răsare
De deasupra de pământ;
Vine Domnul!Aleluia!
Ai tu oare Duhul Sfânt?
Aţi primit voi Duhul Sfânt?

Ei cu toţi priveau miraţi, 
Acei doisprezece fraţi, 
Şi i-au zis:"Noi sântem botezaţi
Cu botezul lui Ioan, care-ncepe la Iordan, 
Şi astfel sântem răscumpăraţi."

Cu botezul cel de sus, 
În Numele Lui Isus, 
Noi de-acesta nici n-am auzit."
Dar pe când ei se mirau, fraţii care botezau, 
La credinţa sfântă i-au adus.

După ce i-au botezat, 
Duhul Sfânt s-a revărsat, 
Şi în alte limbi străine au vorbit.
Ei vorbeau şi proroceau şi pe Domnul preamăreau, 
Iar acei din jur îi auzeau.

Şi pe tine, ca pe ei, 
Dacă ceri şi dacă vrei
Domnul te va boteza, să ştii.
Cu botezul lui Ioan, vei rămâne la Iordan, 
Dar prin Duhul Sfânt vei birui.