Aţi auzit că vine fiara 


Aţi auzit că vine fiara, s-a spus de-atâtea ori, 
Dar cei ce se încred în Domnul, vor fi biruitori.
Vor fi martiri din nou în lume, pentru credinţa lor, 
Dar cine cheamă al său Nume, va fi biruitor.

Cor:
Atunci se vede starea, credinţa şi răbdarea, 
Şi dragostea acelor ce-au crezut.
Cu Domnul sus pe munte, sau numele pe frunte
Al unui dumnezeu necunoscut.

Vor alerga din casă-n casă, cu tainicul cuvânt, 
Cu şase sute şase şase, să-l pună legământ
Pe frunte sau pe mâna dreaptă, la cei ce-l vor primi.
Dar cei aleşi şi puşi deoparte se vor împotrivi.

Atunci se va vedea credinţa şi tot ce ni s-a spus, 
Acei ce rabdă suferinţa vor merge cu Isus.
Acel ce nu primeşte semnul, rămâne dezbrăcat;
El nu mai merge nici să vândă, şi nici la cumpărat.

Iar cei ce vor primi pecetea, vor fi favorizaţi.
Ei vor avea belşug în casă, dar au fost înşelaţi.
Căci lepădarea lor de Domnul îi va nenoroci, 
Ei vor rămâne în pedeapsă când Domnul va veni.

Arhanghelul cel sfânt anunţă căci Domnul va veni, 
Şi din necazurile grele Isus ne va răpi.
Atunci şi fiara şi prorocul, ân focul cel nestins, 
Şi anticrist, vor arde veşnic căci Domnul i-a învins.