Astăzi din nou e serbare 


Astăzi din nou e serbare, sântem din nou la un loc, 
Domnul revarsă-ndurare, limbi minunate de foc.
Iarăşi se-nalţă cântarea, iarăşi la rugă-am venit, 
Harul iubirii, iertarea, Domnul în Duh ne-a unit.

Cor:
Prin Duhul Sfânt să ne rugăm
Şi să cântăm şi să vestim, 
Prin Duhul Sfânt să stăruim, să prorocim, 
Şi-n limbi cereşti noi să vorbim.

Mâini înspre cer ridicate, lacrimi pe feţe fierbinţi, 
Plânge o soră, un frate, plâng şi se roagă cei sfinţi.
Darul profetic vesteşte zile cum nu ne-aşteptăm, 
Domnul prin Duh ne vorbeşte, să ne trezim, să veghem.

Cereţi mai multă iubire, fraţilor să ne trezim, 
Vine Isus cu mărire, haideţi să ne pregătim.
Bateţi la uşi încuiate, spuneţi la cei adormiţi, 
Vine Isus soră, frate, haideţi, din somn vă treziţi.