Astăzi ai ascultat 


Astăzi ai ascultat predicatorul înflăcărat, 
Cum ţi-a spus de frumos de iubirea Lui Isus Christos.
Dar dacă mai amâi şi nu vrei să te întorci să vii, 
Vine-o zi când vei vrea, dar atunci nu vei mai putea.

Cor:
Amânarea nu e bună, căci vei regreta, 
(:Glasul Domnului răsună, vino, nu mai staL)

Eşti voinic, eşti frumos, eşti aşa viteaz şi sănătos, 
Dar îţi spun ca să ştii că şi tu te vei înbolnăvi.
Ce-ai să faci când pe pat, zi şi noapte vei sta ântristat?
Poate-atunci te trezeşti, şi-ai dori ca să te pocăieşti.

Nimenea nu ar vrea ca să fie-atunci ân locul tău, 
Părăsit, necăjit, fără să-L cunoşti pe Dumnezeu.
Şi de ce dragul meu, colo-n iad ân chinuri să sfârşeşti, 
Căci Isus te-a chemat să te-ntorci şi să te pocăieşti.

Şi de ce să amâi, când acum e timpul potrivit, 
Dumnezeu te-a chemat, şi te cheamă să fii mântuit.
Ai curaj, spune da, vreau Isuse mântuirea Ta!
Vin şi eu, şi ai mei, ca să fim cu mântuiţii Tăi.

Prieteni buni, nu mai staţi, la Isus Christos sânteţi chemaţi, 
Din necaz, din urgii, să ne bucurăm ân veşnicii.