Ascultaţi vă rog privighetoarea 


Ascultaţi vă rog privighetoarea
Ce interpretări Dumnezeieşti, 
Cât de sus ridică ea cântarea, 
Mai presus de glasuri omeneşti.
Pasăre măiastră, minunată, 
Care cântă-n codri pe-nserat, 
La veghere Domnul ne îndeamnă, 
Să cântăm ca ea neâncetat.

Cor:
Privegheaţi, vă rugaţi, 
Fraţi şi voi surori, 
(:Şi cântări înălţaţi, 
Fiţi privighetori:)

Când pe cer coboară înserarea, 
Când pământul pare adormit, 
Toate dorm, doar ea, privighetoarea
Îşi înalţă glasul strălucit.
Printre ramuri pline de verdeaţă
Razele de lună strălucesc, 
Iar privighetoarea îndrăzneaţă
Cântă slavă Tatălui Ceresc.

Pasăre nocturnă, vegheatoare, 
Ea veghează, cântă până-n zori.
Până când pe cer măreţul soare
Îşi arată faţa printre nori.
Să cântăm şi noi cu bucurie, 
Să veghem, căci zorii vor veni, 
Soarele măreţ din veşnicie, 
Privegheaţi până-n măreaţa zi.

Să-nvăţăm de la privighetoare, 
Căci şi noi în noapte locuim.
Bată vântul cât ar vrea de tare, 
Din cântare noi nu ne oprim.
Nu e numai noapte înstelată, 
Noi mai trecem şi prin încercări.
E furtună mare câteodată, 
Care ne aduce privegheri.