Aşa cum ne-nvaţă profetul 


Aşa cum ne-nvaţă profetul, 
Nu-ţi vinde la alţii secretul.
Nu spune de armele tale
Prin care învingi în război.
Nu pune în vase străine
A tale frumoase rubine, 
Căci ei s-ar putea să le verse
Şi să le arunce-n gunoi.

Cor:
Mărgăritare Domnul ne-a dat, 
Cu pietre scumpe ne-a îmbrăcat.
Cu strălucire, cu alb veşmânt, 
Cu darurile Duhului sfânt.

Ai grijă de mărgăritare, 
Nu da la fiinţe murdare
Cuvintele sfinte, prin care
Te-or râde şi te-or sfâşia.
Vorbeşte cu înţelepciune, 
Te roagă întâi şi le spune
Să vină şi ei să se-adune, 
Cu Domnul de vorbă să stea.

De-ar şti bietul suflet valoarea, 
Cât costă un mărgăritar, 
O vorbă din Sfânta Scriptură
Ce lui i se-acordă în dar, 
Ar ţine-o ca pe o comoară
În vasul de lut, de pământ, 
Căci piatra aleasă şi scumpă
E-al Domnului veşnic Cuvânt.

Oricât e de scumpă o piatră, 
Un câine, un porc necurat
Nu-i ştie valoarea ei mare
Nu ştie că nu i s-a dat.
De-aceea Isus ne învaţă
Să ţinem Scripturile-n mâini.
Nu daţi pietrele preţioase, 
Valoarea, la porci şi la câini.