Aşa ca şi evreii 


Aşa ca şi evreii când au adus chivotul, 
Să înălţăm cântarea şi să ne bucurăm.
Şi tablele şi mana, şi Legea şi toiagul, 
De lucrurile sfinte nicicând să nu uităm.

Cor:
La Lege şi la mărturie
Să slujim cu bucurie, 
Legământul înoit
Căci Chritos ne-a mântuit.

Pe-altarul ispăşirii, cântarea mulţumirii, 
Prin flacăra iubirii să ardă neâncetat.
Tămâia rugăciunii, tămâia-nchinăciunii, 
În jur să răspândească parfumul minunat.

Să cânte tot poporul căci Domnul Salvatorul
Isus Mântuitorul e Noul legământ.
În El acem chivotul şi Legea şi preotul, 
Isus reface totul, un cer şi-un nou pământ.

Căci El ne-a dat veşminte şi haine albe, sfinte, 
Ca să slujim altarul cu Duh împodobiţi.
Cu haina preoţească, iubirea Lui cerească, 
Pe Domnul să-L slăvească acei neprihăniţi.

Noi sântem jertfa vie, pe-altar la datorie, 
Prin înoirea minţii pe Domnul să-L slujim.
Noi ne-am schimbat purtarea şi vrem asemănarea, 
Aşa ca Domnul nostru cu toţii să trăim.