Apolo vorbea cu-nflăcărare 


Apolo vorbea cu-nflăcărare
Când vestea al Domnului Cuvânt.
Dovedindu-le la fiecare
Căci Isus e Mesia Cel sfânt.
El vorbea de marea mântuire
Arătată-n Sfântele Scripturi.
Dumnezeu în marea Lui iubire
Ne-a trimis a Lui învăţături.

Cor:
Apolo, Apolo, el vorbea cu duh înflăcărat, 
El vestea peste tot pe Isus Christos Cel înviat.


În Isus e taina dezlegată, 
Care-a fost ascunsă în trecut.
Mântuirea care ne-a fost dată, 
Mântuirea-n care am crezut.
El vorbea amănunţit, fierbinte, 
Cu un duh aprins, ânflăcărat, 
Dovedind la oameni prin cuvinte
Căci Isus Christos a înviat.

Acuila auzindu-i sfatul, 
L-a chemat acasă şi i-a spus, 
Mai cu de-amănuntul despre Domnul, 
De Botezul Domnului Isus.
El era doar botezat în apă, 
Atunci Acuila cu avânt, 
I-a vorbit lui Apolo, se crede, 
De botezul cel cu Duhul Sfânt.