Apolo, Apolo 


Apolo, Apolo, el avea un duh înflăcărat, 
Predicând din Scripturi la aceia ce l-au ascultat.
Foarte amănunţit, tuturora el le-a dovedit
Din Scripturi, din Cuvânt, căci Isus e Mesia Cel Sfânt.

(:Chiar de eşti iscusit
Şi vesteşti Cuvântu-nflăcărat, 
Ai nevoie şi tu
Ca să fii de Dommnul botezat:)

Dar deşi predica aruncând grăunţele pe lan, 
El era botezat numai cu botezul lui Ioan.
Atunci ei l-au chemat şi pe Apolo l-au învăţat.
Acuila i-a spus de Botezul Domnului Isus.

Mult mai amănunţit, despre Duhul Sfânt ei i-au vorbit, 
Care Domnul l-a dat, la aceia care s-au rugat.
Mai departe nu ştim, dacă Apolo a stăruit, 
Sau la râul Iordan, la botezul apei s-a oprit.

Ca şi el înfocaţi, sânt atâţi şi astăzi printre fraţi.
Iscusiţi, talentaţi, ânsă numa-n apă botezaţi.
Acuila de-ai vrea, să-i mai chemi pe-aceştia-n casa ta, 
Să le spui din Cuvânt de botezul cel cu Duhul Sfânt.

Apolo i-a-nţeles pe aceia care i-au vorbit, 
Dar atâţi dintre noi la botezul apei s-au oprit.
Ei nu vor, ei nu cred pe deplin al Domnului Cuvânt
Că Isus ne-a promis şi botezul cel cu Duhul Sfânt.