Apele erau amare, pentru vindecarea lor 


Apele erau amare, pentru vindecarea lor, 
Elisei aduce sare ca s-o pună la izvor.
Şi s-a petrecut minunea, apele s-au vindecat, 
Boala şi amărăciunea, Dumnezeu le-a-ndepărtat.

Cor:
Puneţi sare, fraţilor, 
Puneţi sare la izvor.
Vindecaţi orice amar, 
Puneţi sare, har.

Ape bune şi sărate, sânt învăţături cereşti, 
De Isus Christos lăsate, setea să ţi-o potoleşti.
Dar mai sânt şi azi izvoare cu destul de mult amar, 
Ape tulburi şi murdare, fără Duh şi fără har.

Vrăjmăşie, dezbinare, vorbe care nu zidesc, 
Astea-s apele amare care ne îmbolnăvesc.
Vorba să ne fie dreasă prin al Domnului Cuvânt, 
Asta-i sarea cea aleasă, sarea-ntregului pământ.

Peste tot amărăciune, şi acasă, şi-n popor;
Fraţilor, prin rugăciune, puneţi sare la izvor.
Duhuri multe se frământă să ne lasă gust amar.
Tot ce firea ne-o încântă, este râul cel murdar.