Aminteşte-ţi frate de Dalila 


Aminteşte-ţi frate de Dalila care pe Samson l-a înşelat, 
Şi păzeşte-te de filistence, ca să nu te-atragă în păcat.
Tu eşti uns cu Duh şi cu putere, nu te vinde pentru dezmierdări.
Nu privi spre lumea care piere, nu privi spre-a lor destrăbălări.

Cor:
Ia-o tată , căci îmi place, dar la urmă fără pace
Vei rămâne în sufletul tău.
Căci păgâna te învaţă să iubeşti această viaţă
Şi să nu mai crezi în Dumnezeu.

Taie orice legătură frate, cu păgâna care ţi-a zâmbit.
Căci de nu, cădea-vei în păcate, şi de oameni vei fi chinuit.
Vei rămâne fără ochi şi plete, fără chipul binecuvântat.
Ca şi orbul vei tânji de sete, şi vei sta în temniţă legat.

Domnul se va-ndepărta de tine, dacă tu păcătuieşti mereu.
Las-o pe Dalila, e mai bine, şi încrede-te în Dumnezeu.
Aminteşte-ţi ce putere mare, Dumnezeu ţi-a dăruit, ţi-a dat, 
Nu o pune frate sub picioare, nu o vinde pentru un păcat.

Duhul Sfânt în lupte ne-nsoţeşte, ca şi pe poporul Israel.
Dar când cineva păcătuieşte, Domnul se-ndepartă de la el.
Şi ce greu e să lucrezi la moara filistenilor, descurajat;
Care ţi-au furat din piept comoara, când puterea, părul, ţi-au tăiat.