Al Domnului e tot pământul  Al Domnului e tot pământul, 
Căci mâna Lui l-a-ntemeiat.
El l-a împodobit cu slavă, 
Şi strălucire El i-a dat.
Veniţi cu toţi, cu mic, cu mare, 
Ca să vedeţi, ca să priviţi, 
Ce munţi înalţi se văd în zare
Cu norii albi acoperiţi.

Cor:
Din Dumnezeu am apărut
Şi noi şi tot ce-n jur privim.
El ne-a creat, El ne-a făcut, 
De-aceea haideţi să-L slăvim
Şi zi de zi să-I mulţumim.

Păduri cu ramuri minunate, 
Câmpii cu iarbă şi cu flori, 
Făpturi ce-au fost de El create, 
Pământul plin cu-a lui comori.
Şi tu şi eu, de-aceeaşi mână
Am fost creaţi, am fost zidiţi.
Şi duh şi suflet şi ţărână, 
Noi sântem oameni fericiţi.

Al Domnului e universul
Şi oamenii de pe pământ, 
Să cânte toţi şi toţi să spună
Căci Domnul Dumnezeu e Sfânt.
Nu poţi să faci ce vrei amice, 
Tu aparţii Lui Dumnezeu.
El ne-a făcut să-i fim urmaşii, 
Să ne numim poporul Său.