Adu-Ţi aminte şi de mine 


Adu-Ţi aminte şi de mine, Te rog Mântuitorul meu;
Mă izbăveşte din durere, şi din necazul meu cel greu.
Aşa striga în disperare un împărat din Israel, 
În clipa cea de încercare, să vină Domnul şi la el.

Cor:
Ca porumbiţa am gemut, ca rândunica-n cuibul ei, 
Şi către Domnul am strigat să-mi mai lungească anii mei.

Eu Te-am slujit cu bucurie, -plângea Ezechia-ntristat, 
Văzându-se în strâmtorare, acel bolnav întins pe pat.
Cu faţa lui către perete, el s-a-ndreptat cu gândul sus, 
Cu întristarea lui cea mare, ân faţa Domnului s-a dus.

Mărturisindu-şi toată starea, el aştepta răspunsul său, 
El aştepta ca vindecarea să vină de la Dumnezeu.
Şi-n timp ce el plângea cu jale, ântors cu faţa către zid, 
Acel ce vede şi aude, privi spre fiul lui David.

Isaia e trimis degrabă să-i spună:"Domnul te-a văzut
Cum te-ai smerit, şi-n rugăciune, ân Dumnezeu te-ai încrezut.
Ascultă care e răspunsul al Tatălui din veşnicii:
El ţi-a mai prelungit viaţa cu cinsprezece ani, să ştii.

Aduceţi turta de smochine voi doctori care asistaţi;
Căci Domnul vindecă bolnavii, să ştie toţi cei întristaţi.
Voi fraţi, surori, din adunare, strigaţi la Domnul în dureri, 
Să-i cerem milă, vindecare, şi-a Sale binecuvântări.