Adu-Ţi aminte Doamne şi de mine 


(Psalmul 106)

Adu-Ţi aminte Doamne şi de mine, 
Căci Doamne Tu eşti Dumnezeul meu.
Spre Tine strig şi vin cu mijlocire, 
Pentru ai mei, pentru poporul Tău.
În psalmul o sută şase iarăşi scrie
Cum Dumnezeu prin Moise a lucrat, 
Când a salvat poporul din robie, 
Când de Israel El s-a îndurat.

Cor:
Adu-Ţi aminte, adu-Ţi aminte, 
De-acei pe care iar i-ai pedepsit.
(:Căci ne întoarcem din nou la Tine, 
Ne iartă iar căci am păcătuit:)

El a mustrat adâncurile mării
Şi prin minuni pe toţi i-a izbăvit.
Ai lor vrăjmaşi ce îi urau de moarte, 
În urma lor cu toţi s-au nimicit.
Şi timp de patruzeci de ani , poporul, 
Când prin pustie ei au pribegit, 
El le-a trimis lumina Lui şi norul, 
Şi zi şi noapte i-a călăuzit.

Le-a dat şi mana cea Dumnezeiască, 
I-a adăpat în locul secetos.
Din stâncă au ţâşnit izvoare line, 
Căci stânca pentru ei era Christos.
Dar ei s-au răzvrătit cu toate-acestea, 
Şi n-au rămas statornici, credincioşi.
Atuncea Domnul a lovit poporul
Cu boale şi cu şerpii veninoşi.