Acuma este vremea potrivită 


Acuma este vremea potrivită
Să te întorci şi tu la Dumnezeu.
Renunţă la plăcere, la ispită
Şi vino chiar acuma, dragul meu.

Cor:
Încrede-te în harul îndurării
Şi vino astăzi să te pocăieşti.
Să poţi primi în ziua învierii
(:Cununa frumuseţilor cereşti.:)

Acuma încă Domnul te primeşte
Aşa cum eşti de tulbur, de murdar.
O vino astăzi şi te pocăieşte, 
Nu refuza al mântuirii har.

Aceasta este vremea îndurării
Când poţi să fii şi tu răscumpărat.
Din arşiţa, din căile pierzării, 
Şi să ajungi în Raiul minunat.

Renunţă la păcat şi la plăcere, 
Şi vei avea nespusebucurii.
Oricine crede în Isus şi cere, 
Iertarea de păcate va primi.

Iar dincolo de toate-acestea, frate
Dacă te-ntorci acum la Dumnezeu, 
În Paradis, în veşnica cetate
Va fi comoara sufletului tău.