Acest război este în noi  Acest război este în noi, e lupta dintre acei doi.
Omul firesc, cu cel ceresc, se luptă şi nu dau-napoi.
Sărmanul Pavel s-a-ntrebat:"vai, oare când voi fi salvat
De-acest îngrozitor război, de omul vechi ce e în noi.

Cor:
Mulţumiri fie aduse Dumnezeului Slăvit, 
Căci Christos, din firea veche, ne-a salvat, ne-a izbăvit.
Firea noastră pământească este pusă sub picior;
Noi trăim după îndemnul Duhului călăuzitor.

Prin Duhul Sfânt călăuziţi, noi sântem astăzi fericiţi.
Căci omul vechi e răstignit, Isus Christos ne-a izbăvit.
Păcatul nostru strămoşesc, de-a lui puteri ne-a dezbrăcat
Slăvitul Miel dumnezeiesc, cu Duhul Sfânt ne-a botezat.

De-aceea fraţi, iubit popor, nimic să nu mai datoraţi
La omul vechi, cel trecător, căci noi am fost răscumpăraţi.
Şi dacă tu tot mai trăieşti la-ndemnul firii pământeşti, 
Cuprins de patimi şi dorinţi, te-ai despărţit de farţii sfinţi.