Acelui ce domneşte  Acelui ce domneşte, să-i fie slavă-n veci, 
Căci El ne mântuieşte, să-i fie slavă-n veci.
La tronul de domnie veniţi să ne-nchinăm, 
Voi neamuri şi popoare, pe Domnul să-L lăudăm.

Cor:

Cele patru fapturi vii
Si multimi si mii de mii
Canta Lauda ne-ncetat
Dumnezeu e Sfant si minunat

Căci soarele dreptăţii în veci va străluci, 
În slava frumuseţii Isus cu noi va fi.
Acele trecătoare s-au dus şi s-au sfârşit, 
Slăvit să fie Domnul căci El ne-a izbăvit.

Ca vuietul de ape, ca tunetul din nori, 
Îşi înalţă-a lor cântare acei nemuritori.
Când Fiul îi prezintă pe-acei de pe pământ, 
'Naintea Celui veşnic, 'naintea Celui sfânt.

Durerile şi moartea, şi lacrima, s-au şters.
Căci Dumnezeu domneşte, domneşte-n univers.
Cetatea cea frumoasă e locul sfinţilor, 
Căci noi vom sta cu Domnul în vecii vecilor.