Acel căzut între tâlhari Acel căzut între tâlhari, privea cum trec acei mai mari
Pe lângă el nepăsători, spre Ierihon, doi călători.
Preotul şi acel levit, mergeau pe jos în pas grăbit;
Spre cel căzut şi dezbrăcat, ei nici măcar nu s-au uitat.

Cor:
Spre Ierihonul blestemat, şi dintre noi mulţi au plecat, 
(:Veniţi să-i ducem la hangiu, până nu va fi prea târziu.:)

Aceasta s-a-ntâmplat atunci, cu-acei cu legi şi cu porunci.
Dar oare astăzi, fraţii mei, sântem mai buni noi decât ei?
Nu cumva oare ne grăbim şi noi spre Ierihon în jos?
Şi n-avem timp să-l sprijinim pe cel căzut şi păcătos.

Domnul Isus ne-a arătat pe-acel samaritean model, 
El ne-a chemat şi ne-a-nvăţat să procedăm şi noi la fel.
Căci vai ce mulţi se duc şi-acum spre Ierihon în jos pe drum.
Ei stau în vale dezbrăcaţi, să-i ridicăm surori şi fraţi.

Veniţi cu untdelemn şi vin, să ungem răni şi să legăm, 
E-atât de mult necaz şi chin, pe-acei căzuţi să-i ridicăm.
Veniţi să-i ducem la hangiu, la hanul binecuvântat, 
Căci Dumnezeul sfânt şi viu, de noi de toţi s-a îndurat.