Aceasta El nouă ne-a spus  


Aceasta El nouă ne-a spus, 
Căci El e cu noi neâncetat.
Credinţa în Domnul Isus
E slava în care-am intrat.
Păstreaz-o în inima ta
Şi umblă cu Domnul smerit, 
Căci El biruinţă-ţi va da, 
Şi-n urmă vei fi fericit.

Cor:
Avem un falnic Nume
Ce nouă ni s-a dat, 
Să biruim şi lume, 
Şi moarte, şi păcat.

Când eşti încercat şi lovit, 
Tu frate nu fi disperat, 
Căci Domnul Isus ne-a iubit
Şi El e cu noi neâncetat.
Oricine, orice s-ar ivi, 
Tu cheamă-L pe Domnul oricând, 
Şi sigur tu vei birui
Furtuna în urmă lăsând.

În Numele cel minunat, 
Tu du-te şi spune oricui
Să vină să fie salvat, 
Să vină în braţele Lui.
Oricine, orice ar veni, 
Nu-ţi pese de oamenii răi, 
Căci Domnul cu tine va fi
Când umbli pe-a Domnului căi.

Când Domnu-i cu tine, să ştii, 
Când Domnul cu noi va veni, 
Bolnavii se vor vindeca
Şi fraţii se vor bucura.
Deci cheamă-L şi nu-L părăsi, 
Căci Domnul te va sprijini, 
Şi dacă prin El vei lucra, 
Răsplată în cer vei avea.

Cor:
Avem un falnic Nume, ce nouă ni s-a dat, 
Să biruim şi lume şi moarte şi păcat.
În Numele cel veşnic al Lui Isus Christos
Şi tu primeşti salvare sărmane păcătos.