A Lui turmă mică, nu-ţi mai fie frică  A Lui turmă mică, nu-ţi mai fie frică, 
Căci Păstorul tău este Dumnezu.
El ne dă tăria şi Împărăţia, 
Numai să ne-ncredem în Numele său.

Cor:
Cu Dumnezeu, oricât de greu, 
Orice-ar veni, vom birui.
El ne-a promis, Domnul ne-a zis, 
Că va fi cu noi mereu.

Nu te teme soră, nu te teme frate, 
Noi avem un Tată care-I mai presus
Decât orice nume care este-n lume, 
El ne mântuieşte prin Domnul Isus.

Zeci de mii să cadă toţi în jur grămadă, 
Dar pe tine Domnul te va ocroti.
El va da de ştire la a Lui oştire
Ca să te păzească orişiunde-ai fi.

Va veni mânia, va veni urgia
Peste-această lume, peste cei stricaţi.
Mare încercare, mare strâmtorare, 
Dar să nu vă temeţi, noi vom fi salvaţi..

Pune-ţi întrebarea cum îţi este starea, 
Stai tu în veghere, sau ai adormit?
Numai păcătoşii şi necredincioşii
Cu îngrijorarea s-au acoperit.