A Domnului oştire  A Domnului oştire, cu toţii în unire, 
'Naintea Lui veniţi să ne-nchinăm.
Căci Domnul ne iubeşte, şi zilnic ne-nsoţeşte, 
Osana!Aleluia!să-I cântăm.

Cor:
Aleluia!Aleluia!
Slavă Lui cu toţii să-I cântăm, 
Aleluia!Aleluia!
Înaintea Lui să ne-nchinăm.

Să cânte tot poporul, căci Domnul Salvatorul, 
De la pierzare ne-a răscumpărat.
Cu El vom trece marea şi vom cânta cântarea, 
Căci biruinţă El la toţi ne-a dat.

Cu harfe şi chimvale, cu voci răsunătoare, 
Să-L bincuvântăm pe Dumnezeu.
Căci El împărăţeşte şi-n veci de veci domneşte
Ca Împărat peste poporul Său.

(căci)A Lui este domnia şi slava, 'Mpărăţia, 
Căci El e Domn şi Dumnezeu slăvit.
'Naintea Lui se-nchină toţi sfinţii din lumină, 
Căci mâna Lui pe toate le-a zidit.

Spre slava Lui cerească, cu toţii să-L mărească
Pe Tatăl, Fiul şi pe Duhul Sfânt.
Căci a Lui este tăria şi slava şi domnia, 
Şi sus în cer şi- aicea pe pământ.