Veniţi cu toţi să spunem adevărul


Veniţi cu toţi să spunem adevărul, 
Căci adevărul liberi ne-a făcut;
Aşa cum i-a-nvăţat Mântuitorul
Pe-aceia ce în El s-au încrezut.
(:Aceasta este calea cea curată
Pe care cei neprihăniţi s-au dus.
Viaţa, adevărul fără pată, 
Şi calea veşniciei, e Isus:)

E-adevărat căci adevărul doare, 
Dar trebuie să-l spui neaparat.
Căci în minciună omenirea moare, 
Dar adevărul ne-a răscumpărat.
(:Deschide Doamne ochii prin credinţă, 
Să vadă fraţii adevărul sfânt.
Şi să ne-ntoarcem toţi la pocăinţă
Şi să trăim cum scrie în Cuvânt:)

Pe munte sus, ân slava fericirii, 
Vor locui doar cei adevăraţi.
Când noi din inimă rostim Cuvântul, 
Şi adevărul îl vestim la fraţi.
(:Minciuna rea şi prefăcătoria
E uniforma celui păcătos.
Oricine nu trăieşte adevărul, 
Îmbracă haina celui minciunos:)

Dezleagă-te din lanţul urâciunii
Şi spune adevărul tuturor.
Să ne lăsăm de patima minciunii
Căci păcătoşii în păcate mor.
(:Căci numai dacă vom iubi minciuna
Şi în minciună vom trăi mereu, 
Nu vom intra în ţara fericirii, 
Căci adevărul este Dumnezeu:)