Şi tu şi eu sântem chemaţi


 
Şi tu şi eu sântem chemaţi
În tainica lucrare,
Din ceasul cel dintâi din zi,
Şi până la-nserare.
Să ne grăbim la secerat
Căci holdele sânt coapte,
Acum e timpul de lucrat
Cât încă nu e noapte.

Cor 1:
Să strângem ce s-a risipit
Prin lanuri,pe ogoare,
Căci răsplătirea la sfârşit
Va fi nespus de mare.
Isus Christos ne-a poruncit
Ca să lucrăm în vie,
Căci noi sântem lucrarea Lui,
A Lui Împărăţie.

Şi grâu,şi untdelemn,şi vin,
Şi pomii cu smochine,
Sânt toţi aceia mântuiţi
Din lanurile pline.
Cu-aceştia sântem comparaţi
Aceasta e lucrarea,
În via care azi lucraţi
Sânt fraţii,adunarea.

Cor 2:
Pe-aceştia să îi prelucrăm
Cu dragoste deplină  ,
Pe-acei pierduţi să îi chemăm,
La Domnul toţi să vină  .
Unelte Duhul Sfânt ne-a dat,
Atâtea daruri bune,
Din ziua când noi L-am chemat
Cu post şi rugăciune.

Cu Domnul sântem lucră  tori,
Cu Domnul împreună  .
De vom vesti,de vom cânta,
El ne va da cunună  .
Pe nume noi vom fi chemaţi
În Patria Cerească  ,
Căci Domnul ne va duce sus
Ca să ne răsplătească  .

Cor 3:
Sântem la cel din urmă ceas,
Şi vine înserarea,
Când va striga Cerescul glas
Căci s-a sfârş it lucrarea.
De-ai adunat de pe câmpii
Din roadele bogate,
Răsplată mare vei primi
În veşnica cetate.