Semănătorii au adormit


Semănătorii au adormit,
Atunci cel nelegiuit
Boabe negre-a semănat
Printre grâul cel curat.
Şi de-atuncea în ogor,
În al Domnului popor,
Şi neghina a crescut
Printre grâul cel plăcut.

Cor:
Nu dormi,nu dormi,
Căci vrăjmaşii vor veni,
Şi în nevegherea ta,
Bobi străini vor semăna.

Şi aşa necontenit,
Vă fi până la sfârşit.
Dar la urmă,ântr-o zi,
Cei din ceruri vor veni,
Şi vor smulge tot ce-i rău,
Holda o vor curăţi,
Îngerii Lui Dumnezeu
Lumea o vor despărţi.

Şi în snopi vor fi legaţi
Toţi aceia întinaţi,
Şi vor merge la un loc,
În pedeapsa cea cu foc.
Grâul va fi adunat
În grânarul minunat,
Până nu e prea târziu,
Luptă-te ca să fii grâu.