Să puneţi în faţă arcaşiiSă puneţi în faţă arcaşii, chivotul să fie păzit, 
Să nu ne învingă vrăjmaşii, căci uite cum au năvălit.
Preoţii cu trâmbiţe-n mână, să deie semnale mereu, 
Poporul întreg să rămână în luptele Lui Dumnezeu.

Cor:
Mai este puţin.mai este puţin, 
Şi muntele Domnului tot va fi plin
Cu slava de sus, căci vine Isus, 
Şi-atunci vom scăpa de dureri şi de chin.

Pe ziduri soldaţii, străjerii, în noapte să stea echipaţi.
Să deie semnalul vegherii, vestind adevărul la fraţi.
Preoţii să-şi spele veşmântul, la fel şi poporul de rând;
Prin sângele sfânt, legământul, să stăm lângă munte cântând.

Şi nimeni să nu se atingă de-aceea ce este sfinţit, 
Acel care vrea să învingă, să-nveţe să steie smerit.
Cu toţi de la Cortu-Ntâlnirii s-aştepte cerescul fior, 
Căci Domnul cu glasul iubirii, ne vorbeşte şi astăzi din nor.

Oricine de munte se-atinge să fie cu pietre lovit.
Acel care vine şi stinge ce Domnul prin Duh ne-a vorbit..
La Lege şi la mărturie, la harul ce ni s-a vestit, 
Oricine să-nveţe, să ştie, căci Domnul e sfânt şi Slăvit.