Pune sare, pune sare 

 
Pune sare, pune sare, sarea Lui Dumnezeiască, 
Gustul mântuirii sfinte, înăuntrul tău să crească.
Din Cuvintele Scripturii gura ta mereu vorbească, 
Gustul mântuirii sfinte să adape, să hrănească.

Cor:
Pune sare la al tău izvor, 
Vindecare cereţi fraţilor.
Domnul să ne deie gust sărat
Din Cuvântul cel adevărat.

Cine drege şi prepară coordonatele vorbirii, 
Nu rămâne de ocară pe cărarea mântuirii.
Sarea când îşi pierde gustul e călcată în picioare.
Cine se despocăieşte se usucă, cade , moare.

Dacă nu mai ai culoare în trăirea ta creştină, 
Roagă-te şi cere sare, să fii sare şi lumină.
Numai cine pune sare şi ascultă şi trăieşte, 
Va aduce vindecare la acel care-i vorbeşte.

Noi sântem lumina lumii şi cu sare presăraţi, 
Să trăim neprihănirea sântem astăzi îndemnaţi.
Gustul de amărăciune să dispară din popor, 
Să trăim în fapte bune şi unire, fraţilor.

Orice fel de răutate, orice fel de clevetire, 
Să le aruncăm pe toate din vorbire, din privire.
Cu cântări de bucurie şi cu psalmi să ne-ndemnăm, 
Să trăim aşa cum scrie, Domnului să ne-nchinăm.