Oricine e vrednic să vină 

 
"Oricine e vrednic să vină, 
Să ia Cartea ce ni s-a dat."
Un glas a strigat din lumină, 
Un înger slăvit a-ntrebat.
Dar vai, nimenea nu-ndrăzneşte, 
Nici îngeri, nici alte făpturi, 
Să ia Cartea-n care vorbeşte
Stăpânul întregii naturi.

Cor:
Cor 1:
Sus în cer s-a făcut o tăcere, 
Tatăl Sfânt aştepta un viteaz
(:Ca să ia Cartea plin de putere
Să ne scape pe noi din necaz:)

Şi atunci apostolul plânge, 
Dar unul din sfinţi l-a oprit.
Căci Leul cel tare învinge, 
Isus Domnul a biruit.
El vine din David, din Iuda, 
Din vremuri străvechi anunţat, 
Să rupă peceţile Cărţii, 
Să-i scape pe-ai Lui din păcat, 

Cor 2:
Şi pe când mă uitam cu mirare, 
Iată Mielul părea junghiat.
El a-nvins, El stătea în picioare, 
El din moarte ne-a răscumpărat, 
El avea şapte ochi, şapte stele, 
Şapte duhuri a Lui Dumnezeu, 
Şapte coarne în luptele grele
Căci El e Fiul Lui Dumnezeu.

Şi cum eu priveam cu uimire, 
Deodată în cer am văzut, 
A Domnului mare oştire
În Faţa Lui s-au proşternut.
Cu voci şi a lor alăute
Cântau şi strigau toţi în cor:
"A Mielului fie onoarea
Căci Ela fost Biruitor!"

Cor 3:
Vrednic este El deci să primească
Slava care în veci I s-a dat.
Lângă Tatăl în cer să domnească, 
Mielul care a fost junghiat.
Şi pe când toţi priveau cu uimire, 
Iată Leul Cel Biruitor
Dezbrăcă marea Lui strălucire
Şi luă chip de om muritor.

Şi iată căci El ne vorbeşte
Din Cartea cu şapte peceţi, 
Cuvântul ce azi se vesteşte
Aşa după cum toţi vedeţi.
Ferice de cine-mplineşte
Ce Domnul Isus ne-a vorbit, 
Ferice de cine păzeşte
Cuvântul Cel desăvârşit.

Cor 4:
Să cântăm, să strigăm Aleluia!
Dumnezeu Tatăl ne-a dăruit
În Isus mântuire, salvare, 
Pentru că El pe toţi ne-a iubit