O putere cerească 

 

O putere cerească a fost cu Samson, 
Cu viteazul acela din vechiul Sion.
Filistenii cu groază de el au fugit, 
Căci el pe vrăjmaşii lui i-a nimicit.

Cor 1
(:Dalila şuviţele lui i-a tăiat, 
Puterea cerească atunci a plecat.
Filistenii văzându-l că-i fără puteri, 
Îl lasă pe vatră şi fără vederi.:)

Şi fără vedere şi-n lanţuri legat, 
Să macine boabe ei l-au condamnat.
Aceasta e soarta oricărui iudeu
Ce nu-L mai ascultă pe-al lui Dumnezeu.

Cor 2:
(:Acolo-n tăcere el şi-a amintit, 
Cum Domnul în lupte mereu l-a-ntărit.
Cu porţile-n spate, pe munte urcând, 
Vrăjmaşii văzându-l fugeau tremurând.:)

El pune pe vatră o mie de inşi, 
C-o falcă uscată vrăjmaşi-s învinşi.
Trei sute de vulpi el le-a prins, le-a legat, 
Şi cu foc pe vrăjmaşii lui s-a răzbunat.

Cor 3:
(:Şi-ndată când părul din nou i-a crescut, 
Clădirea cea mare în praf a căzut.
Şi-aceasta la urmă, când s-a pocăit, 
Filistenii aceia cu toţi au murit.:) 

Către Domnul în rugă strigase frumos, 
Să-l răzbune pe-aceia ce ochii i-au scos.
Când stâlpii clădirii în braţe i-a cuprins, 
În lupta din urmă vrăjmaşu-i învins.

Cor 4:
(:Şi pe noi cu putere Isus ne-a-mbrăcat, 
Cele şapte şuviţe de cer ne-au legat.
Filistenii se uită şi ne urmăresc
Cu dorinţa să stingă tot harul ceresc.:)

Dalila, priveşte, din nou a venit
Să te prindă în cursă să fii nimicit.
Ia seama tu tinere , să ocoleşti
Plăcerile lumii, să nu le primeşti.

Cor 5:
Cu lanţuri de-aramă ea te va lega
Şi fără vedere în chinuri vei sta.
De cumva şuviţele ţi-au ars în foc, 
Tu roagă-te astăzi să-ţi crească la loc.