Lăudaţi pe Domnul fiare şi păsări zburătoare 

 

(Psalmul 148)

Lăudaţi pe Domnul fiare şi păsări zburătoare,
Lăudaţi-L peştii mării şi ape şi uscat.
Căci El a zis să fie,să crească pe câmpie
Şi iarba şi copacii şi grâul minunat.

Cor:
Lăudaţi,lăudaţi,
Lăudaţi surori şi fraţi.
Să unim al nostru cânt
Cu acei din cerul sfânt.

Lăudaţi-L soare,lună şi stele luminoase,
Lăudaţi-L ceruri sfinte,lăudaţi pe Dumnezeu.
Căci El a zis să fie măreaţa veşnicie,
Lăudaţi cu toţi pe Domnul,lăudaţi Numele Său.

Şi grindină şi ceaţă,şi zori de dimineaţă
Şi vânturi cu furtună,slăviţi şi vă-nchinaţi.
Şi nori şi vreme bună,cu toate împreună,
Mărire,slavă,cinste,cu toate să cântaţi.

Şi tineri şi bătrânii,voivozii,âmpăraţii,
Lăudaţi pe Domnul slavei,voi oameni muritori.
Acei ce se adună cu îngeri-mpreună,
Să lăudăm pă Domnul cu toţi,fraţi şi surori