La umbra aripilor sfinte 

 

La umbra aripilor sfinte
Evreii odihnă-au găsit, 
În Legea lui Moise prin care
Întâiul Sabat a venit.
Dar astăzi din nou se vesteşte
O zi ca şi cea de Sabat.
Oricine pe Domnul primeşte
Va fi mântuit şi salvat.

Cor:
Odihnă găseşte oricine doreşte, 
Oricine la Domnul Isus va veni.
El ne iartă păcatul, Christos e sabatul, 
(:Credinţa în Domnul ne va mântui.:)

Tăierea-mprejur şi Sabatul, 
Ni-L arată pe Domnul Isus.
Pe-Acel care iartă păcatul, 
Şi-odihnă în suflet ne-a pus.
Pe cruce Isus pironeşte
A Legii porunci şi păcat.
Căci dragostea ne mântuieşte, 
Christos este-al nostru Sabat.

Şi Tatăl şi Fiul lucrează, 
Şi noi deasemeni lucrăm, 
Căci faptele-n cer ne urmează, 
Când noi în odihnă intrăm.
Dar vremea să ştii, e târzie, 
Nu cumva la uşă să stai, 
Oricine aude să ştie
Căci este odihnă în Rai.