Învierea şi viaţa


Învierea şi viaţa care ni s-a dat,
E Isus Mântuitorul cel adevărat.
Prin credinţă El ne duce sus la Dumnezeu,
El e ancora salvării sufletului tău.

Cor:
Noi avem viaţă,zâmbete pe faţă,
Căci Isus trăieşte,El a înviat.
El e veşnicia,pacea,bucuria,
Care prin credinţă nouă ni s-a dat.

El te cheamă,El îţi spune să te pocăieşti,
Dacă vrei în fericire veşnic să trăieşti.
El ne întăreşte zilnic pe acest pământ,
Prin puterea care vine de la Duhul Sfânt.

El e Calea,Adevărul şi Viaţa,fraţi,
Uşa care e deschisă,numai să intraţi,
El ne duce la păşune,la al Său izvor,
Când strigăm în rugăciune după ajutor.

El e Soarele,Lumina care a venit
Pentru noi,din veşnicie,şi ne-a mântuit.
El ne-a luminat fiinţa şi ne-a strămutat,
Şi un loc de fericire veşnică ne-a dat.