În jertfa Lui


În jertfa Lui şi sângele iărtării,
Prin harul îndurării,
Oricine crede este mântuit.
De ce mai stai? Intoarce-te,grăbeşte,
Căci Domnul te primeşte,
Acuma este timpul potrivit.

Cor:
În grădina frumuseţii,sus pe porţile cetăţii,
Îmbrăcaţi în haine albe vom intra.
Căci Isus Mintuitorul a răscumpărat poporul
Şi în marea strălucire noi în veci cu El vom sta.

Aţi auzit,să ştie tot poporul,
Căci Domnul Salvatorul
Ne curăţeşte de orice păcat.
Cântaţi,strigaţi,săltaţi de bucurie,
Poporu-ntreg să ştie
Căci Domnul nostru ne-a răscumpărat.

El ne-a iertat a noastră datorie
Şi sus în veşnicie,
Ne-a pregătit un loc strălucitor.
Sântem salvaţi prin milă ,ândurare,
Din veşnica pierzare,
Şi vom trăi în vecii vecilor.

Nu disperaţi când încercarea vine,
Căci e spre-al nostru bine,
Isus ne vrea mai sfinţi,mai devotaţi.
Nu poţi oricum să intri în cetate,
Cu hainele pătate,
Avem nevoie de veghere, fraţi.

E fericit,oricine se sfinţeşte,
Şi-n dragoste trăieşte
Şi strigă după ajutor de sus.
Mai este har şi pentru tine frate,
Cu sarcina în spate,
Întoarce-te şi vino la Isus.

Tu om trudit,de ce mai porţi povara,
Păcatul şi ocara?
Şi mergi aşa de tare aplecat.
Nu ştii căci El ţi-a pregătit salvarea,
La El găseşti scăparea,
Isus Christos te scapă de păcat.

El a murit,dar moartea Lui pe cruce,
Salvare ne aduce,
De-aceea hai să-L binecuvântăm.
Isus Christos,El vine cu mărire,
Cu multă strălucire,
Aşa precum ne-a zis să-L aşteptăm.