Este un râu, este un râu


(Psalmul 46)

Este un râu, este un râu, 
Ce curge şi-nveseleşte mereu, 
Cetatea de sus, poporul ales, 
Cetatea eternă a Lui Dumnezeu.

Cor:
Râul care-nveseleşte, 
Râul care ne uneşte, 
E făgăduinâa sfântă, harul minunat.
Cine-i însetat să vină
La viaţă, la lumină, 
La Isus Christos Cel înviat.

Este un râu, este un râu
Care adapă sufletul tău.
Ce minunat, ce râu curat, 
Apa vieţii de la Dumnezeu.

Este un râu, vino şi bea;
Apa vieţii e Duhul Sfânt.
Sufletul tău, inima ta, 
Să nu mai stai însetat pă pământ.

Este un râu, tu n-ai ştiut, 
Apa din care noi am băut.
Vino şi tu, nu zăbovi, 
Şi fericire aici vei găsi.

Este un râu ca de cristal, 
Râul vieţii plin pân'la mal, 
Ce curge lin şi liniştit
Pentru poporul neprihănit.