Deschide-ţi gura larg la rugăciune 


(Psalmul 81)

Deschide-ţi gura larg la rugăciune, 
Căci Domnul zice:"Eu ţi-o voi umplea"
Şi-atuncea când vesteşti Cuvântul, frate, 
Şi-atuncea când Mărire vei cânta.
Asaf ne cheamă şi ne sfătuieşte
Să lăudăm pe Domnul, fraţi, surori.
Pe Dumnezeul care ne iubeşte, 
Spre slava Lui să înălţăm cântări.

Cor:
Deschide-ţi gura larg, deschide-ţi gura larg, 
Căci Dumnezeu cuvinte îţi va da.
Deschide-ţi gura larg, deschide-ţi gura larg, 
(:Căci El cu Duhul Sfânt ţi-o va umplea:)

Cântaţi cu harfa cea plăcută, 
Sunaţi din tobe când vă adunaţi.
Aceasta este lege în Israel, 
Pe Dumnezeu să-L binecuvântaţi.
De-ai asculta de Domnul, Israele, 
În ajutor degrabă ţi-ar veni
Oştirea Lui, oştirea cea de stele, 
Şi pe ai tăi vrăjmaşi îi vei zdrobi.

De-aceea noi să ţinem sărbătoarea, 
În fiecare lună să venim.
Cu tot poporul, toată adunarea, 
Să-L lăudăm şi să ne-mpărtăşim.
Căci mâna Lui ne-a ridicat povara
Şi coşul care zilnic l-am purtat.
Ne-a izbăvit de toţi vrăjmaşii noştri, 
Şi din păcare ne-a răscumpărat.