Deşi acei din urmă 


Deşi acei din urmă doar un ceas au mai lucrat, 
Şi lor aceeaşi răsplătire sfântă li s-a dat.
Acei din urmă pare-se târziu s-au pocăit, 
Dar uite că Stăpânul Sfânt şi lor le-a răsplătit.

Cor:
Ia-ţi şi tu o rublă, ia-ţi şi tu un leu, 
Uită răsplătirea, slujitorul Meu.
Domnul le va zice, şi-i va răsplăti, 
Pe aceia care Lui îi vor sluji.

Isus e-Acela care caută oameni prin piaţ'
Pe voi, aceia care fără mântuire staţi.
Veniţi degrabă oameni buni, cu El să vă tocmiţi, 
Căci răsplătire minunată voi o să primiţi.

Acei dintâi de multe ori pe cale mai cârtesc, 
Şi li se pare căci răsplată prea puţin primesc.
Acei dintâi, pe-acei din urmă îi privesc geloşi, 
Văzându-i pe aceştia devotaţi şi credincioşi.

Isus Christos Mântuitorul îi va răsplăti, 
Pe toţi aceia care-n via Lui îi vor sluji.
Oricât ai fi de-nbătrânit, de rău, de păcătos, 
Tâlharu-n cel din urmă ceas se-ntoarce la Christos.

La capătul lucrării Sale El îi va chema, 
Şi răsplătire tuturora Domnul le va da.
Căci vrednic este lucrătorul de răsplata lui, 
Acei care lucrează azi în via Domnului.