De marea judecată  


(Psalmul 7)

De marea judecată chiar David a vorbit, 
Prin Duh de prorocie pe Domnul L-a vestit.
Înconjurat de neamuri, iar El mai sus stătea, 
Căci Dumnezeul Mare pe toţi îi judeca.

Cor:
Căci Domnul e dreptatea, la El e bunătatea, 
Veniţi 'naintea Lui să ne-nchinăm.
Cu mare bucurie, căci sus în veşnicie, 
Noi lângă El, acolo o să stăm.

Citiţi în Psalmul 7, şi-acolo veţi vedea, 
Tot felul de popoare 'naintea Lui vor sta.
Atunci neprihăniţii, acei nevinovaţi, 
Vor sta în partea dreaptă, cei binecuvântaţi.

Căci marea judecată va lepăda ce-i rău, 
Pe toţi aceia care au râs de Dumnezeu.
David spera să fie, -ca el şi noi m vrea-
Cu Domnul pe vecie, cu El în slava sa.

Dar pentru-aceasta frate, noi trebuie să fim
Poporul plin de râvnă, pe Domnul să-L slujim.
Căci Domnul este mare şi drept Judecător, 
Şi fără părtinire, ân vecii vecilor.

Cei răi îşi sapă groapa prin tot ce au lucrat.
Ei vor culege rodul ce şi l-au semănat.
Căci arcul şi săgeata la ţintă vor lovi, 
Cei răi vor fi ca pleava, ei se vor nimici.