Cămilele şi boii şi măgarii 


"Cămilele şi boii şi măgarii,
Şi la arat,şi cele ce-au păscut,
Au năvălit şi le-au luat tâlharii,
Şi-n ţara lor pe toate le-au trecut.
Am mai rămas doar eu să-ţi dau de veste
Căci oile cu toate au pierit,
Din ce-ai avut,nimica nu mai este,
Un foc din cer pe toate le-a topit."

Cor:
Când treci prin încercare,
Tu frate ai răbdare,
Aşa ca Iov pe care
Domnul l-a încercat.
Să nu priveşti în urmă,
ânspre pustiu,spre turmă,
Tu să priveşti spre Domnul
Şi vei fi ajutat.

"Cei şapte fii şi cele trei fecioare,
Părinte Iov,pe care i-ai iubit,
-Un rob i-aduce vestea-ngrozitoare-
Copii tăi cu toţii au pierit."
Şi-atuncea Iov şi-a sfâşiat veşmântul
Şi-a zis;"O Doamne,gol eu am venit,
Şi gol mă va primi în el pământul,
De toate Tu în veci să fii slăvit!"

Durerile erau îngrozitoare,
Dar prin credinuă Iov a biruit.
El a rămas exemplu de răbdare,
Un om curat,un om neprihănit.
Şi sufletul,şi duhul,şi ţărâna,
Au fost trecute toate prin cuptor,
Dar Domnul Dumnezeu 'şi-ntinse mâna,
Şi îl ridică sus biruitor.

Să fii ca Iov,când l-a lovit urgia
Pe Domnul el L-a binecuvântat.
Deşi prietenii lui şi soţia
Să blasteme pe Domnul l-andemnat.
Dar după încercările lăsate,
El iarăşi a fost binecuvântat;
Mai mult ca înainte i-au fost date,
Acele ce vrăjmaşii i-au prădat.