Bucuria mântuirii este-a Domnului lucrare 


Bucuria mântuirii este-a Domnului lucrare
Care vine ca şi ploaia pe pământ,
Plină de înviorare,şi aduce alinare
La aceia care cred al Lui Cuvânt.

Cor:
Doamne dă-ne iarăşi, ca la îneput,
Bucuria sfântă-n care am crezut.
Bucuria mântuirii în Isus,
Care la că rarea sfântă ne-a adus.

Vinuri vechi şi limpezite
Nouă ne-au fost dăruite,
Când la masa Domnului ne-am aşezat.
Minunatele bucate,daruri binecuvântate,
Dumnezeu prin Duhul Sfânt
Nouă ne-a dat.

Pace şi neprihănire,bucurie,mântuire,
Este-Mpărăţia-n care am intrat.
Dumnezeu ne-a dat putere,
Şi dulceaţă ca de miere,
Din Cuvântul şi din Duhul Lui curat.

Noi săltăm de bucurie
Când gustăm din Apa Vie,
Şi le spunem tuturora despre har.
Ca să vină să primească  
Dragostea Dumnezeiască  ,
Bucuria mântuirii este-n dar.

Doamne te rugăm fierbinte,
Să reverşi ca mai-nainte,
Bucuria mântuirii peste noi.
Să cântăm cu toţi cântarea,
Să răsune adunarea,
Şi să nu privească nimeni înapoi.